• ضرورت پردازش داده‌های علمی و کتابخانه‌ای   دکتر رسول جعفریان

    ضرورت پردازش داده‌های علمی و کتابخانه‌ای دکتر رسول جعفریان

    امروز جمعه، مراسمی با حضور شماری از عالمان و فرهیختگان در محل کتابخانه تخصصی ادبیات به مناسبت بیستمین سال گشایش این کتابخانه تشکیل شد.