•  نگاهي به فلسفه نظري و عملي كانت در يك كتاب

    نگاهي به فلسفه نظري و عملي كانت در يك كتاب

    چکیده: کتاب «فلسفه كانت (و نقد و بررسي آن) به ضميمه مقايسه‌اي بين برهان صديقين و انتولوژي» نوشته «يوسف كرم» با ترجمه دكتر محمد محمدرضايي از سوي موسسه بوستان كتاب تجديد چاپ شد. اين اثر به تبيين آراي كانت پرداخته است.-   به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(اي