• تلاش برای ساماندهی و ارتقای کیفی نشر قم

    تلاش برای ساماندهی و ارتقای کیفی نشر قم

    علاوه بر ناشران، هر شخصی که کتاب تالیف کرده می تواند با مراجعه به اداره ارشاد، با عنوان ناشر مولف، درخواست مجوز انتشارکتاب خود را داشته باشد و کتاب وی بررسی و مجوز انتشار همان کتاب به مولف داده می شود، یعنی ضرورتی ندارد مولفی که می خواهد کتاب خود را منتشر

  • نشر کشور نیاز به پالایش دارد/ضرورت ارتقاء سازمان نشر کشور

    نشر کشور نیاز به پالایش دارد/ضرورت ارتقاء سازمان نشر کشور

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید جلوی اعطای بی‌رویه مجوز نشر را بگیرد. عضو هیات رسیدگی به تخلفات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعطای سهل و آسان مجوز به ناشران انتقاد کرد و اظهار داشت: بسیاری از تخلفاتی که در حوزه نشر صورت می‌گیرد، به ‌این دلیل است که اف