• بوستان كتاب چرا پركارترين مركز نشر كشور شناخته شد (گزارش مصاحبه)

    بوستان كتاب چرا پركارترين مركز نشر كشور شناخته شد (گزارش مصاحبه)

    روز سه شنبه 89/10/14 ساعت 11 از دفتر رییس دفتر تبلیغات اسلامی اقای ربانی، تماس گرفتند که اگر فرصت دارید رییس دفتر می خواهند شما را ببینند. به مناسبت مشکلات سرمایه و برخی مسائل از جمله کتابی که ایشان مانع توزیع ان شده بود، حدود دوماه بود ایشان را حضوری ندی