• انتخابات نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات

    انتخابات نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات

    دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از آغاز ثبت نام از مدیران مسئول رسانه‌ها برای انتخابات هجدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات خبر داد.