• قوه مجریه میاندار و عهده دار وظیفه سنگین اداره کشور است

    قوه مجریه میاندار و عهده دار وظیفه سنگین اداره کشور است

    دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب