• خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم

    خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم

    نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی