• انتصاب اعضای جدید هیأت انتخاب و خرید کتاب

    انتصاب اعضای جدید هیأت انتخاب و خرید کتاب

    با حکم محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،اعضای جدید هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای یک سال آینده منصوب شدند.

  • مصوبات جلسات 541 تا 600 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسات 541 تا 600 هیات انتخاب و خرید کتاب

     دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب نتایج جلسه599 و 600 را در 3 مهر ماه بر روی سایت بارگذاری کرد.