• ارسال ۶۰۰ اثر به دبیرخانه همایش کتاب سال بانوان، ۱۲ اثر تجلیل شد

    ارسال ۶۰۰ اثر به دبیرخانه همایش کتاب سال بانوان، ۱۲ اثر تجلیل شد

    گزارشی از ریحانه حقانی معاون پژوهشی جامعه‌الزهرا س