• اولین نمایشگاه ملی تخصصی کتاب کودک در قم افتتاح شد

    اولین نمایشگاه ملی تخصصی کتاب کودک در قم افتتاح شد

    چکیده: این نمایشگاه از بخش های مختلفی تشکیل شده است که علاوه بر عرضه کتاب های کودک و نوجوان بخش های جنبی از جمله نمایش کودک، برنامه قصه گویی، کارگاه نقش برجسته و باغ علم و دانش با دکوری متفاوت که مخصوص نقاشی و عکاسی کودکان است نیز در آن در نظر گرفته شده ا