• نمایشگاه کتاب دین در تقویم رسمی نمایشگاه‌های دنیا ثبت می‌شود

    نمایشگاه کتاب دین در تقویم رسمی نمایشگاه‌های دنیا ثبت می‌شود

    عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب دین در گفت‌وگو با ایبنا: نمایشگاه کتاب دین در تقویم رسمی نمایشگاه‌های دنیا ثبت می‌شود

  • عرضه حدود ١٠٠ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین

    عرضه حدود ١٠٠ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین

    مدیرعامل موسسه فرهنگی خرد وحیانی گفت: ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب دین وجود دارد که ۲۰ هزار عنوان توسط ناشران خارجی و ۸۰ عنوان کتاب نیز توسط ناشران داخلی عرضه می‌شود نمایشگاه کتاب دین