• نمایشگاه کتاب تهران را در آبان‌ماه برگزار کنید

    نمایشگاه کتاب تهران را در آبان‌ماه برگزار کنید

    سيد‌محمد‌كاظم شمس با اشاره به فواید آبان‌ماه و معایب اردیبهشت‌ماه برای برگزاری نمایشگاه کتاب، انتقال زمانی نمایشگاه کتاب تهران به آبان‌ماه و هفته کتاب را در اردیبهشت ماه تصمیمی موجه و پرفایده می‌داند.

  • فراخوان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

    فراخوان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

    فراخوان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد. به گزارش رواط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از طراحان، صاحب‌نظ