• بیان احادیث اشتباه گناه است/ رسانه ملی از کارشناسان حدیث استفاده کند

    بیان احادیث اشتباه گناه است/ رسانه ملی از کارشناسان حدیث استفاده کند

      صدا وسیما در برنامه های گوناگون به صورت مستقیم و غیر مستقیم از روایت های اهل بیت علیهم السلام بهره می گیرد. روایات نیز در سال های اخیر به فارسی ترجمه شده و دردسترس همه است. در میان کسانی که در زمینه علوم اسلامی وحوزوی مطالعه می کردند،  دربیان روای