• بررسی لایحه نظام رسانه‌ای در هیات دولت متوقف شد

    بررسی لایحه نظام رسانه‌ای در هیات دولت متوقف شد

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا: بررسی لایحه نظام رسانه‌ای در هیات دولت متوقف شد

  • کشور باید با یک قانون اداره شود

    کشور باید با یک قانون اداره شود

      امیدواریم با نظام رسانه‌ای به بهتر شدن شرایط مطبوعات و خبرنگاران کمک کنیم