• نامه منتشر نشده از امام در دفاع از بیت شان در نجف؛ رسول جعفريان

    نامه منتشر نشده از امام در دفاع از بیت شان در نجف؛ رسول جعفريان

    انتشار یک نامه جعلی در نجف علیه یکی از فضلای مخالف امام، اعتراضی را در پی داشت که به ایشان منعکس شد و حضرتشان نامه‌ ای مفصل در پاسخ به اعتراض نوشتند. این نامه که برای اولین بار منتشر می شود در شناخت بیت امام در نجف و روحیات و منش ایشان در مقابل