• انتشار کتاب آخوند خراسانی و حکومت اسلامی؛ گزارشی از مناظره

    انتشار کتاب آخوند خراسانی و حکومت اسلامی؛ گزارشی از مناظره

    نگاهی به دو مناظره آقای اکبر ثبوت، پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی وحجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا، پژوهشگر و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی