• ایت الله استادی: مسئله معیشت طلاب باید حل شود

    ایت الله استادی: مسئله معیشت طلاب باید حل شود

    الآن این شهریه زندگی طلبه‌ها را اداره نمی‌کند. الآن ما باید عائلمون را اداره کنیم.