• بحران معنویت و اخلاق در اسلام سیاسی

    بحران معنویت و اخلاق در اسلام سیاسی

    محسن حسام مظاهری: به بهانه تصویر صفحه نخست روزنامه کیهان. خلأ معنویت و عدم ارتباط مستقیم با نصوص دینی، سبب شده است به مرور ملازمه‌ی میان متشرع‌بودن و حزب‌اللهی‌‌بودن کمرنگ شود. شاهد این امر تفکیکی است که آن دسته از حاملان این

  • رضا اسلامی: شاخص‌ها و شعارهای اعتدالیان؛ اعتدالیان سخنان دیگران را چگونه تفسیر می کنند؟

    رضا اسلامی: شاخص‌ها و شعارهای اعتدالیان؛ اعتدالیان سخنان دیگران را چگونه تفسیر می کنند؟

    اگر کسی حرفی بزند که هرگز نتوانیم تفسیر صحیحی از آن ارائه دهیم، می‌توانیم بگوییم این تفکر شخصی خودش است. هر کسی آزاد است که نظرات خودش را داشته باشد. ولی این تفکر مبنای عمل نمی‌تواند گزیده شود. اعتدال در فرهنگ دینی درباره اعتدال که به عنوان شعار و روش و