• فراخوان سومين «دوسالانه ي هنر طراحي كتاب»

    فراخوان سومين «دوسالانه ي هنر طراحي كتاب»

    نشان شيرازه «سومين دوسالانه ي هنر طراحي کتاب» از سوی مؤسسه ي خانه کتاب و معاونت امور فرهنگي با مشارکت معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دي ۱۳۹۷ برگزار مي شود.

  • کشور باید با یک قانون اداره شود

    کشور باید با یک قانون اداره شود

      امیدواریم با نظام رسانه‌ای به بهتر شدن شرایط مطبوعات و خبرنگاران کمک کنیم