• ذكر مصيبت وداع

    ذكر مصيبت وداع

    تاسوعا وعاشورای حسینی تسلیت باد، سروده ای از آیت الله  سیدحسین شمس خراسانی ره