• مصوبات جلسه 634 و 635 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسه 634 و 635 هیات انتخاب و خرید کتاب

    هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسات 634 و 635 خرید 80 هزار و 500 عنوان کتاب را تصویب کرد