• بحران معنویت و اخلاق در اسلام سیاسی

    بحران معنویت و اخلاق در اسلام سیاسی

    محسن حسام مظاهری: به بهانه تصویر صفحه نخست روزنامه کیهان. خلأ معنویت و عدم ارتباط مستقیم با نصوص دینی، سبب شده است به مرور ملازمه‌ی میان متشرع‌بودن و حزب‌اللهی‌‌بودن کمرنگ شود. شاهد این امر تفکیکی است که آن دسته از حاملان این

  • اربعین ایرانی ـ اربعین عراقی/ محسن‌حسام مظاهری

    اربعین ایرانی ـ اربعین عراقی/ محسن‌حسام مظاهری

    یک خط تبلیغی در گفتمان اربعین ایرانی، که متاسفانه در رسانه‌های رسمی و غیررسمی هم به آن دامن زده می‌شود، مقایسه پیاده‌روی اربعین با مناسک حج است که اوجش می‌رسد به تعبیر خطرناک «حج شیعه»... تکیه بر این تقابل، عملاً‌ به مرزهای اقلیت شیعه‌ی امامیه در جهان اسل