• مدیرعامل خانه کتاب از تاسیس «خانه ویرایش» خبر داد

    مدیرعامل خانه کتاب از تاسیس «خانه ویرایش» خبر داد

    خانه ویرایش ایران با هدف تقویت جایگاه جامعه ویراستاران ایران، به همت موسسه خانه کتاب تاسیس شد. نجفعلی میرزایی، مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) با اعلام این مطلب، اظهار کرد: موسسه خانه کتاب ایران با هدف تقویت جایگاه جامع