•  فروردين در سراي اهل قلم انجام مي‌شود:بررسي مباني منطقي استقراء در آراي شهيدصدر

    فروردين در سراي اهل قلم انجام مي‌شود:بررسي مباني منطقي استقراء در آراي شهيدصدر

    چکیده: كتاب «مباني منطقي استقراء و جايگاه آن در آراي كلامي شهيد صدر» چهارشنبه 23 فروردين در سراي اهل قلم خانه كتاب بررسي مي‌شود.-   مالك شجاعي‌جشوقاني، دبير نشست ضمن اعلام اين خبر به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: كتاب مذكور نوآوري‌هاي شهيد صدر را