• گریم مجتهدی: مطهری اصول فلسفه‌های اسلامی را مطلق می‌دانست

    گریم مجتهدی: مطهری اصول فلسفه‌های اسلامی را مطلق می‌دانست

    کریم مجتهدی سالها دکارت، کانت و هگل تدریس کرده است. مجتهدی معتقد است استاد مطهری به دلیل بستر و سنت فکری‌اش نمی‌توانست کانون و ایده اصلی هگل را هضم کند. وی با اشاره به منتقدان کانت و هگل در ایران، بر این باور است که «آقایان کانت و هگل را بدون خواندن نقد م

  •  نگاهي به فلسفه نظري و عملي كانت در يك كتاب

    نگاهي به فلسفه نظري و عملي كانت در يك كتاب

    چکیده: کتاب «فلسفه كانت (و نقد و بررسي آن) به ضميمه مقايسه‌اي بين برهان صديقين و انتولوژي» نوشته «يوسف كرم» با ترجمه دكتر محمد محمدرضايي از سوي موسسه بوستان كتاب تجديد چاپ شد. اين اثر به تبيين آراي كانت پرداخته است.-   به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(اي