• واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی/ دکتر سید علی سجادی زاده

    واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی/ دکتر سید علی سجادی زاده

        چکیده: عنوان ناصب، در احادیث اهل بیت علیهم السلام و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده است و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (چون ازدواج با همسر مؤمن، ارث نبردن و ...)؛ اجتماعی و معنوی (چون بایکوت نمودن و لزوم تبری از او و عدم جواز اقتد

  • قلمرو دخالت فقیه؛ احکام یا موضوعات؟/ سیدجواد ورعی

    قلمرو دخالت فقیه؛ احکام یا موضوعات؟/ سیدجواد ورعی

    مسئله مداخلة فقیهان در تشخیص آنچه فقه بر عهدة عرف گذاشته است امروز تنها بحثی فقهی نیست. دامنة این مسئله چنان گسترده شده که رسانه های داخلی و خارجی هر از چندی آن را بهانه ای برای بازارگرمی خود می کنند که فلان فقیه حکم به تحریم فلان مسئله داده است و البته گ