• نشست علمی نگاهی به مصباح الهدایه امام خمینی (س) و رونمایی از کتاب فروغ معرفت

  نشست علمی نگاهی به مصباح الهدایه امام خمینی (س) و رونمایی از کتاب فروغ معرفت

  دکتر فاطمه طباطبایی: امام کسانی را که انسان ها را فقط به ظاهر شریعت فرا می خوانند، خارهای راه انسانیت معرفی می کنند/ آیت الله روحانی: امام خمینی (س) در عرفان نظری و عملی ممتاز عصر ما بوده است

 • دکتر فاطمه طباطبایی: نباید کسی را به دلیل انتقاد و تذکر منکر، دشمن نظام خواند

  دکتر فاطمه طباطبایی: نباید کسی را به دلیل انتقاد و تذکر منکر، دشمن نظام خواند

  نهی از منکر و امر به معروف، دو فریضه الهی است که اگر محقق شود، دیگر واجبات دینی نیز تحقق می یابد.در این دستور الهی، مانند هر عمل عبادی دیگری، نیت قرب به خدا شرط است. ایشان تأکید می کنند  من برای تحقق امر الهی "معروف"  قیام می کنم، هر چه در نظر معبود مطلق،

 • خانم دکتر فاطمه طباطبایی، عروس امام و همسر مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی:جوانمرد بود

  خانم دکتر فاطمه طباطبایی، عروس امام و همسر مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی:جوانمرد بود

  چکیده: احمد آقا انسان آزاده ای بود.آزاداندیش بود. گاهی نظرات منتقدین و مخالفین خودش را که برای من بیان می کرد می گفت هرچند حرفهای اینها درباره من درست نیست ولی به آنها حق می دهم چون به من به عنوان فرزند امام نگاه می کنند، نباید تصویری غیر از این تصویر در

 • فاطمه طباطبایی: نباید با تنگ نظری به اندیشه‌های امام خمینی نگریست

  فاطمه طباطبایی: نباید با تنگ نظری به اندیشه‌های امام خمینی نگریست