• داستانی که تبدیل به حقیقت تاریخی شد / رسول جعفریان

    داستانی که تبدیل به حقیقت تاریخی شد / رسول جعفریان

          به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب" به نقل از خبرانلاین تبدیل شدن حکایت به تاریخ فراوان رخ می دهد و در پی آن آثاری از خود برجای می گذارد که گاه بسیار جالب جذاب است. این تجربه را بیشتر برای دانشجویان تاریخ بیان می کنم اما از آنجا به ادبیات دی