• کنسرت از نگاه تاریخی و فقهی

    کنسرت از نگاه تاریخی و فقهی

    گفتگوی شهرارانیوز با حجت الاسلام علی الهی

  • کنسرت‌ها در شهر مشهد متناسب با هویت زیارتی آن باشد

    کنسرت‌ها در شهر مشهد متناسب با هویت زیارتی آن باشد

    کنسرت یک پدیده رشد یافته فرهنگی معاصر است و زمینه ای برای بیان این هنر است و تمام فقها موسیقی که مناسب مراسم گناه و فسق و فجور باشد را حرام دانسته اند و تشخیص این موسیقی نیز برعهده عرف است.