• پیام تسلیت آیه الله علوی گرگانی به مناسبت ارتحال آیه‌ الله شمس خراسانی

    پیام تسلیت آیه الله علوی گرگانی به مناسبت ارتحال آیه‌ الله شمس خراسانی

    آیت الله علوی گرگانی :آیت الله شمس خراسانی باتدریس وتألیف کتب متعدد و تربیت شاگردان فرهیخته مشغول خدمت به دین بودند.