• بخش اول  چگونگی علم امامان معصوم علیهم السلام/سید محمد کاظم شمس

  بخش اول چگونگی علم امامان معصوم علیهم السلام/سید محمد کاظم شمس

 • چگونگی علم امامان معصوم علیهم السلام / آیا سیدالشهدا(ع) و سایر ائمه (ع) از زمان دقیق شهادت خود اطلاع داشتند؟بخش اول: بیان دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی

  چگونگی علم امامان معصوم علیهم السلام / آیا سیدالشهدا(ع) و سایر ائمه (ع) از زمان دقیق شهادت خود اطلاع داشتند؟بخش اول: بیان دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی

  چکیده:علم ائمه علیهم السلام سه گونه است: حوزه عادی روزانه که بخواهند عمل انجام بدهند، حکم قضایی داشته باشند، علم بشری است. حوزه قانونگذاری که در تدوین فقه باشد، علم غیب است. در اجرائیات و تکالیف نفسانی خودشان که به خطا نیفتند گرفتار خواب نشوند و نمازشان ق

 • آیت الله جوادی آملی : آیا امام حسین با علم به شهادت به کربلا رفت؟

  آیت الله جوادی آملی : آیا امام حسین با علم به شهادت به کربلا رفت؟