• لزوم بازنگری اهداف و برنامه‌ها متناسب با عصر سایبر

    لزوم بازنگری اهداف و برنامه‌ها متناسب با عصر سایبر

    دکتر سید‌عباس صالحی در آئین پایانی یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌های دیجیتال با تاکید بر لزوم بازنگری اهداف و برنامه‌های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی متناسب با عصر سایبر، از تشکیل پنج کارگروه در این زمینه خبر داد