• مقايسه عرفان كريشنامورتي با اسلام

    مقايسه عرفان كريشنامورتي با اسلام

    چکیده: كتاب «عرفان كريشنامورتي، نقد و بررسي آن از ديدگاه اسلام» منتشر شد. نويسنده اين اثر با برشمردن مولفه‌ها و آموزه‌هاي اصلي عرفان كريشنامورتي، در مقام مقايسه آن با اسلام و اثبات بي‌اصالتي اين عرفان برآمده است.-   به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا