• دانشگاه باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل شود

    دانشگاه باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل شود

    رئیس جمهور در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور