• شهر مردگان: ده مقاله در حقوق اساسی مخالفان؛ محمد سروش

    شهر مردگان: ده مقاله در حقوق اساسی مخالفان؛ محمد سروش

    امیرالمؤمنین علیه السلام در این مرحله، حقوق آنان را از بیت المال قطع نکرد، و در یک اقدام شگفت آورتر در اوج همان اعتراضات، رسماً اعلام کرد که تا در میان ما هستید، حقوقتان قطع نخواهد شد!