• مجموع تیراژ ۱۷۰ روزنامه کشور حدود ۸۰۰ هزار نسخه است

    مجموع تیراژ ۱۷۰ روزنامه کشور حدود ۸۰۰ هزار نسخه است

    معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با حضور در برنامه «چشم شب روشن» توضیحاتی درباره میزان رسانه‌های فعال در کشور ارائه کرد