• برگزیدگان سی‌وچهارمین دوره جايزه کتاب سال به ضمیمه  برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال

    برگزیدگان سی‌وچهارمین دوره جايزه کتاب سال به ضمیمه برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال

    سی‌وچهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیدگان خود را 19 بهمن‌ماه معرفی کرد