• فراخوان سي‌ونهمين جايزة كتاب سال جمهوري اسلامي ايران

    فراخوان سي‌ونهمين جايزة كتاب سال جمهوري اسلامي ايران

    مهلت ارسال آثار: 31 شهریور 1400

  • فراخوان سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

    فراخوان سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

    سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی ایران و حفظ استقلال و هویت فرهنگی در بهمن ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.