• واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی/ دکتر سید علی سجادی زاده

    واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی/ دکتر سید علی سجادی زاده

        چکیده: عنوان ناصب، در احادیث اهل بیت علیهم السلام و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده است و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (چون ازدواج با همسر مؤمن، ارث نبردن و ...)؛ اجتماعی و معنوی (چون بایکوت نمودن و لزوم تبری از او و عدم جواز اقتد