• سامانه حامع رسانه های کشور

    سامانه حامع رسانه های کشور

    اخبار 1394/02/23 08:16:26 مجوز 78 رسانه صادر و یک نشریه توقیف شد هیات نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 49 نشریه و 29 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد. به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 94/2/7 این هیات شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریا

  • اطلاعیه مهم اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌های کشور

    اطلاعیه مهم اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌های کشور

        1393/11/25 11:22:50 اطلاعیه مهم برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌های کشور اطلاعیه مهم اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌های کشور اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در اطلاعیه ای از مد