• زاده زهرا، حسين بن على ع

    زاده زهرا، حسين بن على ع

    ذكر مصيبت شهادت وجود مقدّس سرور و سالار شهيدان علیه السلام، در سروده ای از آیت الله سیدحسین شمس خراسانی ره