• بیانات جنابعالی قانع کننده نبود

    بیانات جنابعالی قانع کننده نبود

    نامه آیت الله مکارم به رئیس قوه قضائیه؛آمار زندانیان مهریه را اعلام کنید تضعیف قوه قضائیه را خلاف می‌دانم