• صدور مجوز برای 2520 عنوان کتاب در استان قم در بهار 98

    صدور مجوز برای 2520 عنوان کتاب در استان قم در بهار 98

    گزارش روح‌الله کریمی رئیس اداره کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم