• پایشگاه ملی حوزه های فرهنگی اجتماعی

    پایشگاه ملی حوزه های فرهنگی اجتماعی

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه هیات امنای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: پژوهشگاه به پایشگاه ملی در حوزه های فرهنگی اجتماعی تبدیل شود