• با فرهنگ می‌توانیم از تحریم خارج شویم

    با فرهنگ می‌توانیم از تحریم خارج شویم

    صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه کتاب و کتابخوانی در برنامه تلویزیونی نگاه یک