• بحران معنویت و اخلاق در اسلام سیاسی

    بحران معنویت و اخلاق در اسلام سیاسی

    محسن حسام مظاهری: به بهانه تصویر صفحه نخست روزنامه کیهان. خلأ معنویت و عدم ارتباط مستقیم با نصوص دینی، سبب شده است به مرور ملازمه‌ی میان متشرع‌بودن و حزب‌اللهی‌‌بودن کمرنگ شود. شاهد این امر تفکیکی است که آن دسته از حاملان این

  • «دین‌آنلاین» یک‌ساله شد؟

    «دین‌آنلاین» یک‌ساله شد؟

    نیمة شعبان سال گذشته، دین‌آنلاین کشوده شد تا پنجره‌ای باشد به سوی اندیشة ناب دینی. عصر روز خجسته نیمه شعبان سال گذشته بود که دین‌آنلاین، «پنجره‌ای به اندیشه ناب دینی» را تیتری برای اعلان آغاز تولد خود برگزید. در آن نوشته آمده بود: «این روزها، با همه پرگوی