• فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

    فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

    در پی تدوین الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت صورت گرفت

  • سوال از رئیس جمهور، شفاف سازی یا اقدامی سیاسی

    سوال از رئیس جمهور، شفاف سازی یا اقدامی سیاسی

    تمامی سوالات طرح شده متولی مخصوص خود را دارند و وزرای مربوطه باید پاسخگوی اصلی آن‌ها باشند نه رئیس‌جمهور