• در شجاعت هم‏چو باب خود، على

    در شجاعت هم‏چو باب خود، على

    سروده آیت الله سیدحسین شمس در مناقب قمربنی هاشم حضرت عبّاس علیه السلام