• انتصاب دبیران علمی کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال

    انتصاب دبیران علمی کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال

    دبیران علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند.