• انتصاب دبیران علمی کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال

    انتصاب دبیران علمی کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال

    دبیران علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند.

  • نجفقلی حبیبی دبیر علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد

    نجفقلی حبیبی دبیر علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد

    نجفقلی حبیبی با حکم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر علمی سی و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. به گزارش مرکز روابط عمومی  و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در حکم انتصاب دبیر علمی کتاب سال آمده است : نظر به مراتب